OSB Keurmerk

Het OSB-Keurmerk is een feit. Vanaf 1 januari 2013 is dit keurmerk een symbool om met trots uit te dragen. Het OSB-Keurmerk brengt de kwaliteit van de schoonmaak- en glazenwassersbedrijven in beeld. U als opdrachtgever kan dit als graadmeter gebruiken. Het OSB logo zegt of het schoonmaak- of glazenwassersbedrijf vakkundig schoonmaakt, de administratie op orde heeft en of er op eerlijke wijze zaken wordt gedaan. Schoonmaakorganisatie Wouters B.V. is trots erop dit keurmerk uit te mogen dragen.

Wat betekent het OSB-Keurmerk voor u als opdrachtgever?

Een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf dat is aangesloten bij OSB garandeert kwaliteit en financieel betrouwbaar te zijn. Leden van OSB worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke geaccrediteerde instantie. Deze inspectie-instelling controleert bedrijven op toepassing van wetten en regelgeving, afdracht van belastingen en premies, de toepassing van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag en enkele schoonmaakspecifieke eisen, zoals het beschikken over de juiste verzekeringen en uiteraard op naleving van de CAO. Bij een positieve uitslag mag het bedrijf zich OSB-lid blijven noemen.

 

Financiële betrouwbaarheid

Als opdrachtgever bestaat de kans dat u aansprakelijk wordt gesteld wanneer uw schoonmaak- of glazenwasserbedrijf geen belasting betaalt, geen sociale premies afdraagt of mensen in dienst heeft die niet in Nederland mogen werken. Om dit risico uit te sluiten, worden alle OSB-leden periodiek gecontroleerd op afdrachten van belasting en sociale premies en op (de juistheid van) identiteitsdocumenten van de medewerkers. Doel is om u als opdrachtgever zoveel mogelijk te beschermen tegen naheffing van de Belastingdienst of Inspectie SZW wanneer een schoonmaak- en/of glazenwasserbedrijf failliet gaat, haar afdrachtverplichtingen niet kan nakomen, de personeelsadministratie niet op orde heeft of illegalen in dienst heeft. Het risico dat de achterstallige premie- en belastingafdracht of boetes op u worden verhaald, is dan uiterst gering.

 

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

De Code Verantwoordelijk Marktgedrag heeft als doel de marktverhoudingen in de schoonmaak- en glazenwassersbranche te verbeteren. In de code is vastgelegd dat bij inkoop van schoonmaak niet alleen gekeken wordt naar de prijs, maar dat ook de kwaliteit van de uitvoering van het schoonmaakwerk en de arbeidsomstandigheden belangrijk zijn. In de code neemt duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke plaats in. Bij de inspectie voor het OSB-Keurmerk wordt getoetst hoe een schoonmaak- of glazenwassersbedrijf de code invult en naleeft. Voor u als opdrachtgever helpt samenwerken met een OSB-Keurmerkbedrijf in het verwezenlijken van uw MVO-beleid.

 

Schoonmaak specifieke eisen

Schoonmaak- en glazenwasbedrijven die zijn aangesloten bij OSB, werken volgens extra eisen bovenop de wettelijke regels. Hierin wordt bijvoorbeeld de communicatie tussen de schoonmaak- en glazenwasserbedrijf en de opdrachtgever geregeld, maar ook het meten van de kwaliteit van het schoonmaakwerk. Evenals het beschikken over de juiste verzekeringen waaronder opzichtverzekering en het toetsen van de CAO. De opzichtverzekering regelt dat in het geval een medewerker van het schoonmaak- of glazenwasserbedrijf schade bij u veroorzaakt, het schoonmaak- of glazenwasserbedrijf verzekerd is voor vergoeding van de schade. Immers het schoonmaak- of glazenwasserbedrijf is aansprakelijk, maar als er geen financiële dekking is, blijft u als opdrachtgever met de stukken zitten. OSB-Keurmerkbedrijven hebben dit risico verzekerd.

 

Downloads

Meer weten? Kijk op www.osb-keurmerk.nl of download de flyer ‘Het OSB-Keurmerk’.

Download hier de zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag van Schoonmaakorganisatie Wouters B.V.