Zuig en Blaas technieken

Inmiddels is Wouters specialist geworden in het verplaatsen van materialen door middel van lucht. Bij het vrij graven van boomwortels, kabels, leidingen, het uitgraven van kruipruimtes en bij het blazen/zuigen van dakgrind wordt de grondzuigwagen ingezet.

Grond – zandzuigen

Grondzuigen is de techniek om grond te verwijderen op moeilijk bereikbare plekken en op risicovolle locaties.

Met de aankoop van de nieuwe grondzuigwagen slaan we een nieuwe koers in binnen de industriële sector. Door het gebruik van de grondzuigwagen wordt het aantal schades aan kabels en leidingen tot een minimum beperkt.

Bovendien zijn de grondzuigwagens op afstand bestuurbaar en kan er zeer nauwkeurig, maar vooral ook veilig, gewerkt worden in risicogebieden. De risico’s zijn hierdoor aanzienlijk minder.

Medio oktober 2024 wordt onze nieuwe grondzuigwagen verwacht. Tot die tijd hebben wij een grondzuigwagen gehuurd waardoor wij onze klanten van dienst kunnen zijn. Het is prachtig te zien dat wij deze nieuwe innoverende en minder arbeidsintensieve methode hebben gelanceerd binnen onze organisatie.

Voordelen van het gebruikmaken van de zuigwagen zijn:

  • Zuigen is veilig, snel en efficiënt
  • Zuigtechniek voorkomt schades
  • Minder lawaai en overlast dan traditionele graafmethodieken
  • Minder arbeidsintensief
  • Verontreinigde grond op een veilige manier opzuigen
  • Schone werkplek
  • Nauwkeurigheid

(Dak)Grind zuigen/blazen of aanbrengen

Wil jij dakgrind laten verwijderen doordat er een lekkage zit of je dak gerepareerd moet worden, je woning/pand verduurzamen. Dan kunnen wij je helpen met het verwijderen van je dakgrind dit doen wij middels het gebruik van onze zuigwagen dit is de snelste en veiligste oplossing. Met de high lift welke op onze vrachtwagens zitten kunnen we het grind in containers of bigbags gecontroleerd storten. Tevens kunnen wij grind aanbrengen door middel van blaastechniek of kubelen.

Dakisolatie zuigen

In de renovatie zijn wij actief in het verwijderen van de oude dakisolatie, als er een renovatie plaats vindt waar het dak wordt vernieuwd gaan de oude dakpannen eraf vaak zit hier nog oude isolatie onder, deze verwijderen we doormiddel van onzen zuigwagen. De slangen worden met de arm naar het dak gebracht en kan het materiaal op het dak opgezogen worden. Dit is een efficiënte oplossing en houd je zo de werkplek schoon.

Kruipruimte

Het komt veelvuldig voor dat we kruipruimtes uitzuigen voor het verdiepen, isoleren, en leidingen vrij maken denk hierbij aan opsporen van lekkages of vernieuwen van het leidingwerk. We zuigen de grond, zand, puin, grind en/of water uit uw kruipruimte met onze zuigmachine. Uiteraard worden de grondstoffen daarna afgevoerd of gestort in een container.
Door de vaak beperkte ruimte en moeilijke bewegingsvrijheid om hier met een graafmachine bij te kunnen, is de zuigtechniek daarom een ideale oplossing voor de toekomst. Tevens zijn de risico’s m.b.t. schades zo goed als uitgesloten.

Kabels en leidingen

Om graafschade te voorkomen aan kabels, leidingen, boomwortels en diversen objecten die aanwezig zijn in de grond, zetten we onze grondzuigwagen in. Door middel van deze methode worden schades aan kabels, leidingen, boomwortels en diversen objecten die in de grond aanwezig zijn beperkt en kunnen we dit op een veilige, nauwkeurige en efficiënte manier onze werkzaamheden verrichten.

Industrieel

Ook wordt onze vacuüm vrachtwagen ingezet in de industriële markt, denk hierbij aan fabrieken, productiebedrijven en bedrijfsterreinen waarin veel zand, stof, poedervormige producten of ander restmateriaal aanwezig is. Denk hier bijvoorbeeld aan productielijnen, silo’s, op en overslag van (vloeistoffen), kachels/verbrandingsovens of andere situaties. Door middel van de inzet van onze vacuüm vrachtwagen zuigen wij dit op de meest lastige plekken voor u weg. Wij kunnen met onze slangen en buizen tot een lengte van ongeveer 150 meter het product weg zuigen. Ook op de meest moeilijke plekken zoals onder of op machines, in een kelder, moeilijke of kleine doorgangen kunnen wij met onze flexibele slangen de werkplek bereiken.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte!