Diepe buiging

In de afgelopen periode heeft de schoonmaak een pittige tijd gehad denk aan alle wisselingen/tijdelijk stopzetten van een aantal opdrachtgevers i.v.m. corona. en al snel volgende daarop de eerste zomervakanties. Een diepe buiging voor onze vakantiekrachten en medewerkers!

Tijdens de Dag van de Schoonmaker 2020 hebben wij onze waardering uitgesproken aan jullie. Schoonmaken is altijd belangrijk maar tijdens de coronaperiode is dit nog meer naar voren gekomen.

Aansluitend na de eerste corona-golf volgende al snel de eerste zomervakanties van collega’s. Dit was echter ook het moment waarop de eerste versoepelingen kwamen vanuit de overheid.

Tijdens de zomervakanties doen wij vaak een beroep op jullie om juist in die periode extra flexibel te zijn, een keer een extra dienst te werken of een collega te helpen, wisseling van tijden etc. etc. Echter is dit jaar wel een heel bijzonder jaar: een periode waarop het nog niet rustig is geweest.

Als organisatie zijnde hebben wij extreem veel moeilijkheden gehad met tijdelijke- en vakantiekrachten. Het was een komen en gaan, geen fijne tijd voor zowel het kantoorpersoneel als voor jullie!

Daarom willen wij een diepe buiging maken voor jullie (extra) inzet! Ook heel veel dank aan de tijdelijke/vakantiekrachten die ons wel trouw zijn geweest. Wij hopen dat ook volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen.