Coronaproof

Afgelopen week hebben al onze medewerkers een algemene handreiking mogen ontvangen inzake COVID-19. Hierin hebben wij nog meer maatregelen genomen voor de komende periode om veilig samen door te werken.

Het doel van het protocol is om veilig en gezond door te werken ten tijde van het Corona-virus, met het oog op bescherming van de gezondheid van de medewerkers, ondernemers, klanten, leveranciers en overige betrokkenen. De voorgeschreven regels van het RIVM/Rijksoverheid dienen hierbij als uitgangspunt. Bij wijziging van de inzichten op het gebied van Corona zal dit document geactualiseerd worden.

In het protocol komen diversen maatregelen aan de orde:

  • De algemene regels
  • Kantoor- en kantinemaatregelen
  • Vervoersmaatregelen
  • Wat te doen bij klachten?
  • Werken op locatie
  • Regels voor externen
  • Reizen en op vakantie gaan

 

Klik op onderstaande om het document te lezen.

Algemene handreiking COVID-19 versie 1.0 2020.

Zorg goed voor jezelf en elkaar!