Geen personeelsvereniging

Door de directie is besloten dat er geen personeelsvereniging wordt opgericht. Dit verzoek is uit een werkoverleg gekomen. Er komt wel een uitnodiging t.z.t. voor een extra activiteit in de zomer (eigen bijdrage).

In het werkoverleg van november 2019 is naar voren gekomen dat er een aantal medewerkers behoefte hebben aan meer betrokkenheid. Het idee van een aantal medewerkers was om een personeelsvereniging op te richten. De directie heeft hier niet mee ingestemd.

Nieuwsbrief
Om meer betrokkenheid te creëren is er vorig jaar besloten om 4 keer per jaar een interne nieuwsbrief op te stellen. Inmiddels wordt de nieuwsbrief al bijna 1 jaar verstuurd en zijn de reacties daarop positief. De nieuwsbrief zal daarom ook met de frequentie van 4 keer per jaar verstuurd blijven worden.

Extra activiteit
De afgelopen jaren is er onderling af en toe wat georganiseerd, waarbij bepaalde collega’s wel werden uitgenodigd en sommigen niet. Om toch de medewerkers de gelegenheid te geven om nog een keer extra samen te komen (niet verplicht, wel leuk natuurlijk), zal er in de zomerperiode een extra activiteit worden georganiseerd. Maar let op deze activiteit is met een eigen bijdrage. Hiervoor zal elke medewerker een uitnodiging ontvangen een paar weken voordat het plaatsvindt. Denk hierbij aan een onderlinge barbecue bijvoorbeeld op kantoor.