Geen personeelsvergadering

Om het item coronavirus af te sluiten behoren wij ook officieel te melden dat de 1e personeelsvergadering van dit jaar geen doorgang heeft gevonden en ook niet meer plaats gaat vinden.

In de afgelopen jaren zijn er altijd twee personeelsvergaderingen op jaarbasis georganiseerd. Meestal één in april en één in november.

Belangrijke onderwerpen of overige zaken worden één op één besproken met de betreffende medewerker of per afdeling. Andere zaken worden zoveel mogelijk gemeld in de nieuwsbrieven.

De verwachting is dat we wellicht einde van het jaar nog een vergadering kunnen laten plaatsvinden. Uiteraard afhankelijk van de richtlijnen die op dat moment gelden.