Oproep afdeling Interieurverzorging

Staat er een afvalcontainer op een object waar jij werkzaam bent? Voor de volledigheid van de werkprogramma’s en inval van collega’s moet dit eenmalig bij ons gemeld worden. Graag een mail sturen aan: receptie@wouters-groesbeek.nl

Op bepaalde locaties waar wij schoonmaken staat een afvalcontainer. Bij sommige klanten is het dan ook de afspraak dat de vuilniszakken worden weggegooid in de afvalcontainer. Op andere locaties worden de vuilniszakken verzameld op een vaste plek. En weer op een andere locatie is bijvoorbeeld een sleutel nodig van de poort waar de afvalcontainer staat.

Tijdens de personeelsvergadering van november 2019 is dit ook naar voren gekomen. Collega’s die vast op een pand werkzaam zijn weten dit, maar invallers weten dit niet. Daarom willen wij al deze informatie één keer gaan verzamelen zodat het goed in de werkprogramma’s komt te staan.

Wat moet je doen?
Ben jij werkzaam op een pand waar een afvalcontainer staat of waar vaste afspraken zijn gemaakt over de plaats van de vuilniszakken? Dan zouden wij het heel fijn vinden als je even kort een mail stuurt aan: receptie@wouters-groesbeek.nl. Omschrijf zo goed mogelijk waar de container staat en wat gebruikelijk is bij de betreffende klant. Vergeet dus niet de naam van de klant erbij te vermelden. Alvast hartelijk dank voor de medewerking.