Update coronavirus

De afgelopen periode is een ontzettend moeilijke tijd geweest, voor niemand uitgezonderd. Alles stond in het teken van/voor corona en hier hebben we helaas nog steeds mee te maken.

Vanuit de overheid worden maatregelen stapsgewijs versoepeld, zolang dit geen negatieve effecten tot gevolg heeft. In onderstaand schema wordt weergegeven hoe de richtlijnen de komende periode vooralsnog gevolgd gaan worden. Voor ons heeft dit tot gevolg dat naar alle waarschijnlijkheid opdrachtgevers langzaamaan weer open zullen gaan. We willen jullie er wederom aan blijven herinneren dat nog steeds de maatregelen van kracht blijven, zoals:

  • Niezen en hoesten aan de binnenkant van de elleboog
  • Het houden van 1,5 meter afstand
  • Het regelmatig wassen van de handen met water en zeep