Nieuw verzuimprotocol accorderen!

Zoals medegedeeld in het werkoverleg en in de notulen gaan wij per 1 januari 2020 de arbodienstverlening onderbrengen bij ArdoSZ. Dit is tevens ook een opdrachtgever van ons. In verband met deze wijziging is het verzuimprotocol aangepast en vragen wij elke medewerker om akkoord te geven op de nieuw te ontvangen documenten. Hoe gaat dit in z’n werk? Lees snel verder.

ArdoSZ stelt haar graag aan jullie voor, klik hier om iets meer te lezen over de nieuwe arbodienstverlener.

Per 1 januari 2020 behoort elke medewerker hem/haar ook nog ziek te melden via de ArdoSZ Verzuimapp, klik hier voor de presentatie hiervan.

Het nieuw verzuimprotocol, uitleg over de ArdoSZ verzuimapp en informatie over de nieuwe arbodienstverlener is nu al in te lezen via de personeelsportal:

  1. Log in bij de personeelsportal
  2. Links staat een kolom met nieuws, mijn gegevens en bestanden. Klik op bestanden.
  3. Klik op het pijltje downloaden bij het juiste document
  4. Vervolgens kun je het document openen/opslaan

Akkoord geven

Tijdens het uitreiken van het kerstpakket (tijdens de kerstborrel of afhalen op kantoor in de periode van maandag 23 december t/m dinsdag 31 december a.s.) vragen wij om één pagina te ondertekenen/akkoord te geven op het nieuw verzuimprotocol.

Vragen/opmerkingen

Voor vragen of opmerkingen over het verzuimprotocol graag contact opnemen met HR-Adviseur, Ralf de Haas, r.dehaas@wouters-groesbeek.nl of telefonisch via 024 – 397 65 62.