Werkoverleggen 2020-2021

In het afgelopen jaar heeft er geen werkoverleg plaatsgevonden, zoals eerder bericht kon dit helaas geen doorgang vinden i.v.m. de maatregelen inzake het Corona-virus. Wij informeren jullie graag hoe nu verder.

Het is allemaal anders gelopen dan iedereen zou willen de afgelopen tijd. Hierdoor hebben ook o.a. de werkoverleggen geen doorgang kunnen vinden. Om jullie toch op de hoogte te houden, hebben wij daarom vaker nieuwsbrieven en updates verstuurd.

Helaas zijn we nog niet van het Corona-virus af en moeten we toch door en naar andere mogelijkheden/oplossingen kijken. Intern zijn we bezig om na te denken hoe de werkoverleggen toch op een bepaalde manier doorgang kunnen vinden.

Begin volgend jaar – 2021
In het nieuwe jaar zullen jullie spoedig van ons vernemen hoe wij hier invulling aan gaan geven. Een werkoverleg dat wellicht een iets andere vorm zal krijgen dan wat we gewend zijn. We blikken dan graag terug op het afgelopen jaar 2020 en willen samen met jullie graag het jaar 2021 aftrappen.