Zorgbonus

Verschillende collega’s hebben in de coronaperiode een bijdrage geleverd binnen het primaire zorgproces binnen zorginstellingen. In samenspraak met deze zorginstellingen, die verantwoordelijk zijn voor het doen van de aanvraag, hebben wij de aanvraag van de zorgbonus uitgezet.

Naast de gestelde voorwaarden vanuit de overheid hebben ook verschillende zorginstellingen extra voorwaarden gesteld aan het toekennen van de zorgbonus. De extra voorwaarden hebben betrekking op de minimale inzet qua duur, gewerkte uren en de afdeling waarop gewerkt is. Dit heeft als gevolg dat een minimaal aantal medewerkers in aanmerking zullen komen voor een eventuele toekenning van de zorgbonus.

De zorgbonus dient uiterlijk binnen 5 maanden na aanvraag uitbetaald te zijn, maar de verwachting is dat dit omstreeks december/januari gaat gebeuren. De medewerkers die hiervoor in aanmerking komen, worden persoonlijk geïnformeerd.